POLAND-RUSSIA Cross-border Cooperation Programme 2014–2020

European Union
 

Dostępne dokumenty

Wskazówki w zakresie dostępności cyfrowej dokumentów

Załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 3,34 MB) – standard cyfrowy od str. 124

Instrukcja tworzenia dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 108 KB)

Standardy przygotowywania i publikowania treści oraz projektowania serwisów internetowych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 636 KB)

Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki – III Edycja_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,60 MB) – informacje o dostępnych dokumentach – od str. 35 do str. 38 i o standardzie WCAG – od str. 52

 

Dokumenty programowe

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,41 MB)

 

Dokumenty dla beneficjentów

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie docx; rozmiar: 345 KB)

Umowa o dofinansowanie_PL (plik w formacie docx; rozmiar: 434 KB)

Aneksy

Informacje o rachunku bankowym_EN(plik w formacie pdf; rozmiar: 75,1 KB)

 

Podręczniki Programu

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,24 MB)

Podręcznik Programu część II – Realizacja Projektu_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 742 KB)

 

Wzory raportów dla beneficjentów

Wniosek o płatność EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 111 KB)

Raport początkowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 77,6 KB)

Krótki raport opisowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 80,3 KB)

Część A Raport Okresowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 91,4 KB)

Część B Okresowy raport finansowy projektu EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 81,4 KB)

Część A Raport końcowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 91,8 KB)

Część B Końcowy raport finansowy projektu EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 83,4 KB)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami

Wytyczne do weryfikacji wydatków EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 563 KB)

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 388 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 160 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 207 KB) – wzór

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług EN (plik w formacie docx; rozmiar: 190 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych EN (dla polskich beneficjentów) (plik w formacie docx; rozmiar: 162 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 342 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 197 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 197 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 192 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 199 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 318 KB)

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – umowa do świadczenia usług EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 327 KB)

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 50,8 KB)

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów_EN (plik w formacie docx; rozmiar 153 KB)

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 58,0 KB)

 

Wytyczne dot. promocji

Wytyczne dotyczące działań promocyjnych podczas wdrażania projektu_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 986 KB)

System Identyfikacji wizualnej PL-RU 2014-2020_PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 17,9 MB)

 

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 PL (plik w formacie docx; rozmiar: 358 KB)

 

Privacy policy

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1