Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

 

Porozumienie Finansowe pomiędzy Polską, Federacją Rosyjską oraz Komisją Europejską zostało podpisane! 2017-12-29, Kategoria: Aktualności z programu

28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Program Polska-Rosja 2014-2020. Następnego dnia o godz. 12:00 Pan Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu rządu trójstronne Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, które zostało uprzednio zaakceptowane przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. Tym samym Program Polska-Rosja 2014-2020 został oficjalnie zatwierdzony do realizacji.

Do pomyślnego uruchomienia Programu niezbędne były trzy elementy: pozytywna decyzja Komisji Europejskiej – uzyskana 8 grudnia 2016 r., podpisanie przez trzy strony (Komisję Europejską, Polskę i Federację Rosyjską) Umowy Finansowej oraz przygotowanie instytucjonalne i merytoryczne.

W dniu zatwierdzenia Programu Ministerstwo Rozwoju, pełniące rolę Instytucji Zarządzającej Programem, przekazało do Komisji Europejskiej pięć Dużych Projektów Infrastrukturalnych, wybieranych w trybie pozakonkursowym.

W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w sprawie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów regularnych.