Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja „Cała naprzód!” 2018-10-10, Kategoria: Aktualności z programu

We wtorek 9 października 2018 roku w Hotelu Robert’s Port w Mikołajkach odbyło się Wydarzenie Roczne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wydarzenie, skierowane do polskich i rosyjskich instytucji, miało na celu m.in. przedstawienie stanu realizacji Programu na pograniczu polsko-rosyjskim, podsumowanie przeprowadzonego naboru wniosków oraz pokazanie przykładów dobrych praktyk w realizacji projektów transgranicznych, a także było okazją do nawiązania kontaktów i lepszego poznania się wnioskodawców.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu uczestniczyło około 160 osób – reprezentujących m.in. władze krajowe, regionalne, lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze  z Polski i Rosji. Konferencję otworzyły wystąpienia Pana Leszka Bullera, Dyrektora Centrum Projektów Europejskich, Pani Małgorzaty Chętko, reprezentującej Instytucję Zarządzającą Programu oraz Pani Syuzanny Vatfa, przedstawiciela Instytucji Krajowej Federacji Rosyjskiej.

„Jesteśmy tu, by budować przyjaźń po obu stronach granicy. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 daje nam możliwość wzbogacenia rejonów przygranicznych. Nie tylko w aspekcie rozwoju infrastruktury – budowy mostów, ale też rozwoju relacji pomiędzy ludźmi i zacieśniania więzi pomiędzy narodami” powiedział otwierając konferencję Pan Leszek Jan Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

„Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 to znakomity przykład tego, że granica może łączyć, a nie dzielić. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej jest zawsze gotowe, by świadczyć pomoc regionom. Uczestnikom projektu życzę sukcesów i osiągnięcia założonych celów” powiedziała Pani Syuzanna Vatfa, przekazując jednocześnie informację, że Federacja Rosyjska niedawno ratyfikowała Umowę ws. finansowania i wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

„Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja to ponad 5,5 miliona osób, którym możemy zaoferować 62,47 miliona euro dofinansowania. Będziemy wspierać realizację dwóch rodzajów projektów – w tym duże projekty infrastrukturalne, o szczególnym znaczeniu strategicznym” podkreśliła Pani Małgorzata Chętko.

Podczas wydarzenia przedstawiono trzy Duże Projekty Infrastrukturalne, które czekają na zatwierdzenie przez Komisję Europejską oraz przeprowadzono panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów z poprzedniej edycji Programu. Wprowadzeniem do panelu  było wystąpienie p. Pawła Molendy – eksperta TESIM ENI CBC. Podkreślił on, że ważne jest dbanie o dobre relacje i zaufanie pomiędzy partnerami, które potrzebne są przez cały czas planowania, realizacji i rozliczania projektu. W takcie dyskusji uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w takich zagadnieniach jak pozyskiwanie partnerów, korzyści z realizacji projektów czy koordynacja współpracy. Pan Pavel Elizarov, Doradca Kierownika Administracji w Ozersku zaznaczył, że projekty transgraniczne to ważne zbliżenie ludzi, szansa na rozwój infrastruktury, ale także możliwość poprawy  życia mieszkańców  w takich sferach jak np. opieka medyczna czy rozwój nauki.

Pani Katarzyna Bartnik, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 i Pan Krzysztof Maryl, Radca Ministra w Departamencie Współpracy Terytorialnej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP) omówili zakończony nabór wniosków w Programie, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania czterokrotnie przekroczyła kwotę alokacji przewidzianej na nabór wniosków. Obecnie trwa ocena wniosków złożonych w ramach priorytetu Dziedzictwo, a w połowie stycznia 2019 odbędzie się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego ws. wyboru projektów.

Po części konferencyjnej Wydarzenia uczestnicy wzięli udział w sesji networkingowej w czasie  rejsu po Jeziorze Mikołajskim na pokładzie statku wycieczkowego. Sesja umożliwiła lepsze poznanie się uczestników, w tym wnioskodawców, którzy będą wspólnie realizowali projekty.

Dokumenty do pobrania:

Prezentacje z Wydarzenia Rocznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 PL (plik w formacie pdf, rozmiar: 4,95 MB)

Galeria

Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja „Cała naprzód!”

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1