Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Trzy nowe umowy o dofinansowanie podpisane! 2019-09-09, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że w ostatnim czasie zostały podpisane trzy kolejne umowy o dofinansowanie projektów regularnych.

Projekt „Baltic Odyssey – Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego” realizowany jest przez Administrację Miasta Zielenogradsk we współpracy z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kalinigradzie, Towarzystwem Naukowym Pruthenia, Organizacją Publiczną z Kaliningradu „Historycznym Centrum Rekonstrukcji „Kaup”, Gminą Olsztyn oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie m.in. opracowana aplikacja mobilna, zawierająca opisy dokładnych tras i zabytkowych miejsc. Beneficjenci planują również przeprowadzenie międzynarodowych badań i wykopalisk archeologicznych. Budżet projektu wynosi 733 675,25 euro, z czego dofinansowania to 660 306,85 euro. 

Kolejną umowę o dofinansowanie podpisano dla projektu pt. „Połączeni bursztynem. Wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa”. Projekt realizowany będzie przez dwóch partnerów – Muzeum Gdańska (beneficjent wiodący) oraz Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie. Pośród planowanych działań przewidziano m.in. utworzenie stałej wystawy w Wielkim Młynie w Gdańsku wraz z zakupem sprzętu i eksponatów. Po stronie rosyjskiej zaplanowano prace budowlane w muzem i przekształcenie budynków garaży w nowe magazyny. Całkowity budżet projektu wynosi 2 293 426,24 euro, z czego wartość dofinansowania to 2 064 083,61 euro.

Ostatnia umowa o dofinansowanie została podpisana na realizację projektu „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”. Projekt będzie realizowany przez Powiat Olecki we współpracy z Technikum Inżynierii Środowiska w Oziorsku. W projekcie przewidziana jest renowacja zabytkowego zamku w Olecku oraz zagospodarowanie terenu i modernizacja budynków baraków w Oziorsku. Budżet projektu wynosi 761 197,57 euro, z czego dofinansowanie to 685 077,72 euro.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1