Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny 2019-09-18, Kategoria: Aktualności z programu

W dniach 11-14 września br. we Wrocławiu odbył się XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pod hasłem „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Zjazd jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co trzy lata, a jego celem jest integracja środowiska socjologicznego oraz propagowanie wiedzy socjologicznej w szerokich kręgach odbiorców.

Podczas czterech dni Zjazdu były zorganizowane wykłady otwarte, sesje plenarne, sympozja, debaty i warsztaty. Łącznie ponad 90 grup tematycznych.

W ramach wydarzenia odbyło się sympozjum „(De/Re)konstruowanie granic w Europie w dobie kryzysów -  głosy badaczy i praktyków”, którego celem była dyskusja nad przemianami na pograniczach w dobie dysput wokół odtwarzania granic (re-bordering) i sekurytyzacji. Wśród zaproszonych gości był p. Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, który zaprezentował współpracę transgraniczną na przykładzie transgranicznych programów finansowanych przez UE realizowanych przez Centrum Projektów Europejskich.

Ostatniego dnia w jednej z grup tematycznych wzięła udział p. Katarzyna Maria Bartnik, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 z prezentacją „Taking Advantage of Borders – Cross-Border Cooperation Between the European Union and the Russian Federation”.

Podczas całego wydarzenia zorganizowane było stoisko promocyjne prowadzone przez pracowników Centrum Projektów Europejskich, na którym uczestnicy Zjazdu mogli uzyskać informacje na temat programów współpracy transgranicznej, w tym Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Galeria

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1