Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Transgraniczny rajd rowerowy „Polska-Rosja” 2019-09-24, Kategoria: Aktualności z programu

W dniach 20 i 21 września 2019 r. odbył się transgraniczny rajd rowerowy, zorganizowany przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Turystyki Aktywnej „KOŁODROM”. W ten sposób Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja włączył się w tegoroczną, ósmą już, edycję obchodów Europejskiego Dnia Współpracy (ECDay), którego głównym celem jest pokazanie osiągnięć europejskich regionów i państw współpracujących ponad granicami narodowymi. Związane z obchodami ECDay wydarzenia zorganizowano w ramach programów współpracy terytorialnej w ponad 30 krajach.

Rajd rozpoczął się od zwiedzenia Twierdzy Boyen – miejsca, w którym będzie realizowany projekt zatwierdzony w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 pt. „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”. Po zwiedzaniu rowerzyści pokonali trasę z Giżycka do Gołdapi o łącznej długości ponad 60 kilometrów. Kolejnego dnia uczestnicy przekroczyli na rowerach polsko-rosyjską granicę (Gołdap-Gusiew) i pojechali do miejscowości Oziorsk gdzie odwiedzili budynki, które będą modernizowane również w ramach Programu, w projekcie pt. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”. Następnie uczestnicy pojechali do Międzynarodowego Centrum Rozwoju Kreatywności Młodzieży, wyremontowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie rajdu.

 „Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 to znakomity przykład tego, że granica może łączyć, a nie dzielić. Z perspektywy roweru znakomicie widać, jak blisko siebie jesteśmy i jak wspólnie rozwijamy i modernizujemy otaczającą nas rzeczywistość.  Podczas rajdu wspólnie zobaczyliśmy przykłady projektów już zrealizowanych w poprzedniej edycji programu, jak również odwiedziliśmy beneficjentów, których projekty będą realizowane w kolejnych latach. To pokazuje, jak potrzebne są nasze działania i zachęca nas do efektywnej pracy nad sukcesem wszystkich realizowanych projektów” powiedziała  Ewa Termena-Chyży, przedstawicielka Instytucji Zarządzającej Programem.

„Każdego roku Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja włącza się w obchody Europejskiego Dnia Współpracy. W ten sposób podkreślamy, że rolą takich programów jak nasz jest nie tylko rozwój infrastruktury czy wzbogacania rejonów przygranicznych – w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 wspieramy mieszkańców polsko-rosyjskiego pogranicza, którzy na co dzień odczuwają korzyści z inwestycji realizowanych ze środków Programu. Naszym celem jest też w dużej mierze rozwój relacji pomiędzy ludźmi i zacieśnianie więzi pomiędzy narodami. Jesteśmy tu, by budować przyjaźń po obu stronach granicy” podkreśliła Katarzyna Maria Bartnik, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Trasę rajdu przejechało wspólnie 40 uczestników z Polski i Rosji. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca), reprezentanci euroregionu, beneficjenci Programu oraz przedstawiciele innych instytucji współpracujących z Programem.

Galeria

Transgraniczny rajd rowerowy „Polska-Rosja”

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1