Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Muzea ponad granicami. Etap II 2020-01-29, Kategoria: Aktualności z projektów

„Muzea ponad granicami” to projekt promujący historyczne i kulturowe dziedzictwo województwa warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego. Przedsięwzięcie zrealizowane w Programie Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oparte było na współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu z Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Partnerstwo transgraniczne podkreśla wspólną historię i trwałe więzy kulturowe łączące województwo warmińsko-mazurskie i Obwód Kaliningradzki.

Zakończona w 2014 roku pierwsza część projektu obejmowała m.in. nawiązanie kontaktów pomiędzy instytucjami, modernizację budynków obu muzeów, stworzenie nowych wystaw i realizację filmu holograficznego. W tym etapie powstała także ekspozycja poświęcona miastu Elbląg z czasów międzywojnia, na której można obejrzeć film o losach jego przedwojennych mieszkańców.

Obecnie elbląskie Muzeum przystępuje do drugiego etapu projektu, w który włączyło się również Centrum Spotkań Europejskich Światowid. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania inwestycyjne obejmujące prace budowlane i restauratorskie w Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, utworzenie centrum multimedialnego dla gości CSE Światowid, stworzenie przyjaznych przestrzeni zewnętrznych na terenie obu muzeów, czy produkcję filmu holograficznego, który następnie będzie prezentowany w obu muzeach. Projekt zakłada także rozbudowę istniejących i budowę nowych ekspozycji, digitalizację i udostępnienie obiektów muzealnych, a także szereg działań promocyjnych. Najistotniejszym elementem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie wywiadów z powojennymi mieszkańcami Elbląga i Kaliningradu. Nagrania zawierające ich wspomnienia zostaną następnie udostępnione na muzealnych wystawach, których sceneria nawiązywać będzie do realiów życia w obu miastach w czasach pionierskich, obejmujących pierwszą dekadę po 1945 r.

Nadrzędnym i długofalowym celem projektu jest zachowanie i rozwój dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu przygranicznego, w tym obiektów muzealnych, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i samych instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie. Uzyskane dofinansowanie umożliwi także zwiększenie dostępności oferty muzeów dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodzin z dziećmi, a także pozwoli zainteresować nowe grupy odbiorców, czym przyczyni się do popularyzacji oferty instytucji.

W dążeniu do realizacji założonych celów partnerzy zorganizują trzy konferencje i szereg spotkań roboczych, które odbędą się w każdej z placówek. Zakończenie projektu przewidziano na rok 2021, a 90% kosztów sfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1