Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Połączeni bursztynem. Wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa 2020-02-28, Kategoria: Aktualności z projektów

Projekt pt. „Połączeni bursztynem. Wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa” realizowany jest w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Jego głównym celem jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego w obwodzie kaliningradzkim i województwie pomorskim.

Partnerzy dążą wspólnie do zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej w miejscach dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, zapewnienia zarówno mieszkańcom, jak i turystom dostępu do kolekcji związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Gdańska i Kaliningradu.

W trakcie realizacji zadań w latach 2019-2021 zostaną wykonane m.in.: wystawa stała Muzeum Bursztynu w nowej siedzibie w zabytkowym Wielkim Młynie w Gdańsku, projekt budowlany i wykonawczy prac konserwatorsko-adaptacyjnych historycznej manufaktury bursztynu w Kalingradzie, przebudowa 6 garaży znajdujących się na tyłach manufaktury na pomieszczenia konserwatorskie i wystawiennicze oraz zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.

Docelowymi odbiorcami projektu są goście Muzeum Gdańska oraz Muzeum Światowego Oceanu, w tym turyści polscy i rosyjscy, którzy skorzystają z nowych miejsc muzealnych, wystaw, ofert edukacyjnych oraz pracownicy instytucji kultury, którzy skorzystają z wydarzeń związanych z wymianą doświadczeń. Zadania realizowane w ramach projektu zakładają również działania na rzecz osób niepełnosprawnych – zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Całkowity wartość projektu wynosi 2 293 426,24 €, w tym kwota dofinansowania projektu to 2 064 083,61 €  (90 % kosztów kwalifikowanych).

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1