Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Pierwsza umowa o dofinansowanie projektu regularnego w Celu Tematycznym „Środowisko” została podpisana 2020-05-08, Kategoria: Aktualności z programu

W ubiegłym tygodniu została podpisana pierwsza umowa o dofinansowanie projektu regularnego w Celu Tematycznym „Środowisko” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Projekt pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie” będzie realizowany przez gminę Nowe Miasto Lubawskie, we współpracy z Administracją Okręgu Miejskiego Sowieck.  

Główne działania przewidziane w ramach projektu po polskiej stronie granicy obejmują budowę systemu kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków w Jamielniku. Po stronie rosyjskiej powstanie system kanalizacyjny w Sowiecku, przepompownia ścieków i punkt zlewny ścieków oraz zostanie przeprowadzona modernizacja przepompowni ścieków

Całkowita wartość projektu wynosi 2 288 559,40 euro, z czego 2 059 703,46 euro stanowi dofinansowanie z Programu.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1