Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Komunikat dla polskich beneficjentów w Programach EWT i EIS w sprawie zasady konkurencyjności i obowiązywania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) 2021-02-03, Kategoria: Aktualności z programu

Pragniemy Państwu przypomnieć, że obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła na zmianę zasad przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, a jednocześnie niższej niż 130 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w programach EWT i EIS.

Zgodnie z zasadami programowymi, z zastosowaniem zasady konkurencyjności powinny zostać przeprowadzone zamówienia o wartości:

  • przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielane przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a jednocześnie niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tys. PLN netto), udzielane przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W treści szczegółowych zasad dotyczących udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów wskazane są numery jednostek redakcyjnych, które przywołują przepisy nieobowiązującej już ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ten fakt  oraz wskazać na konieczność  stosowanie obowiązujących przepisów ustawy PZP.

Niezbędne zmiany, polegające na dostosowaniu właściwych numerów redakcyjnych, zostaną wprowadzone w możliwie najbliższym czasie w Podręczniku programu.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1