Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Konsultacje społeczne części strategicznej dokumentu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027 2021-06-01, Kategoria: Aktualności z programu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych części strategicznej dokumentu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Państwa opinie przedstawione w ramach konsultacji zostaną uwzględnione przez Wspólny Komitet Programujący, który odpowiada za przygotowanie nowej edycji Programu Polska-Rosja.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane Programem, w tym m.in. beneficjenci, aplikanci, przedstawiciele władz państwowych i samorządów terytorialnych i ich jednostki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i szkoły, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa, euroregiony, kościoły/ związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi można zgłaszać do 22 czerwca 2021 roku poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłaszania uwag.

Formularz dostępny jest zarówno w wersji polskiej jak i rosyjskiej

Formularz w języku polskim dostępny jest tutaj: https://ankieta.mfipr.gov.pl/index.php/234281?lang=pl

Formularz w języku rosyjskim dostępny jest tutaj: https://ankieta.mfipr.gov.pl/index.php/234281?lang=ru

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu.

Dokumenty do pobrania

Część Strategiczna Dokumentu Programowego (wersja polska)_(plik w formacie docx; rozmiar: 274 KB)

Część Strategiczna Dokumentu Programowego (wersja angielska)_(plik w formacie docx; rozmiar: 307 KB)

Część Strategiczna Dokumentu Programowego (wersja rosyjska)_(plik w formacie docx; rozmiar: 776 KB)

 

Podstawowe informacje o Programie Interreg Polska-Rosja 2021-2027

Obszar wsparcia:

Obszar Programu po polskiej stronie granicy:

  • podregiony: trójmiejski, gdański, słupski, chojnicki, starogardzki,  (województwo pomorskie);
  • podregiony: elbląski, olsztyński i ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);
  • podregiony: suwalski i białostocki (województwo podlaskie).

Obszar Programu po rosyjskiej stronie granicy:

  • obwód kaliningradzki

Priorytety i cele szczegółowe Programu:

Priorytet: ŚRODOWISKO

Cel szczegółowy: Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej.

Cel szczegółowy: Promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Cel szczegółowy: Wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej (i zielonej infrastruktury w środowisku miejskim) oraz redukcja wszelkich form zanieczyszczeń.

Priorytet: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Cel szczegółowy: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz promowanie przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i opartej na społeczności lokalnej.

Priorytet: TURYSTYKA

Cel szczegółowy: Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacji społecznych.

Priorytet: WSPÓŁPRACA

Cel szczegółowy: Wzmocnienie skutecznej administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu usunięcia przeszkód prawnych i innych w regionach przygranicznych.

Cel szczegółowy: Budowanie wzajemnego zaufania w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1