Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Światowe Forum Miejskie już w przyszłym roku w Polsce! 2021-08-13, Kategoria: Aktualności z programu

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF) będzie największym tego typu wydarzeniem, które zostanie zorganizowane w Europie Środkowo-Wschodniej. 11. sesja WUF odbędzie się w Katowicach między 26 a 30 czerwca 2022 roku. Forum, gromadzące uczestników z całego świata, to przede wszystkim okazja do dyskusji i poszukiwania odpowiedzi na wyzwania współczesności, które dotykają większości z nas – dynamicznie rozwijających się miast, smogu, degradacji terenów zielonych, postępującej globalizacji czy zmian klimatu.  

Światowe Forum Miejskie jest organizowane co dwa lata przez UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich. Ostatnia – dziesiąta – edycja odbyła się w lutym 2020 roku w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Forum, które odbędzie się w Polsce, współorganizują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Urząd Miasta Katowice. Hasło przewodnie przyszłorocznej imprezy brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Nie tylko dostępna dla wszystkich grup społecznych, lecz także zdrowa i bezpieczna przestrzeń miejska zyskuje na wartości dla mieszkańców miast. Sesja WUF w 2022 roku odbędzie się w momencie, gdy już część miast na świecie, na skutek pandemii koronowirusa, przechodzić będzie transformację w kierunku miast bardziej zorientowanych na człowieka. Z miast samochodocentrycznych pełnych zabetonowanych przestrzeni, wykluczających mniej uprzywilejowanych mieszkańców w miasta uwzględniające ich potrzeby - dostępne, zielone,  priorytetyzujące ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny.

Światowe Forum Miejskie to kolejna ważna międzynarodowa impreza, która zostanie zorganizowana w stolicy Śląska.

Globalnie i lokalnie

Celem tej cyklicznej konferencji jest promocja zrównoważonego rozwoju miast i dyskusja nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji. Większość aglomeracji i ośrodków miejskich zmaga się dziś z takimi wyzwaniami, jak szybka urbanizacja i jej wpływ na społeczeństwo, przestrzeń miejską, gospodarkę czy zmiany klimatyczne. Za pomocą otwartej debaty, która ma miejsce podczas WUF, wzrasta wiedza i świadomość na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Każda edycja WUF to okazja do wymiany dobrych praktyk. Jej uczestnicy wypracowują rekomendacje dla polityki miejskiej oraz rozwoju regionalnego dla rządów i samorządów lokalnych. Po raz pierwszy forum zostało zorganizowane w 2002 roku. Do tej pory podczas WUF spotykało się każdorazowo kilkanaście tysięcy osób z większości państwa świata – przedstawicieli władz, środowiska naukowego, instytucji finansowych czy organizacji rządowych i pozarządowych.

Katowice w centrum świata

Decyzja o organizacji WUF11 w Katowicach została ogłoszona w maju 2019 roku w siedzibie UN-Habitat w Nairobi. Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza agendy ONZ, zapewniła, że docenia zaangażowanie Polski w pracę agendy UN-Habitat i wkład w realizowanie celów zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy WUF11 planują, że tematami poruszanymi podczas przyszłorocznej edycji wydarzenia będzie transformacja miast w kierunku bezpiecznych, zdrowych, przyjaznych i zapewniających wysoką jakość życia mieszkańców.

Światowe Forum Miejskie pod egidą młodych

Wydarzenie skupia każdorazowo między innymi przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych, a także organizacji oraz instytucji finansowych. Niemniej ważną grupą obecną na WUF są ludzie młodzi.

Polscy organizatorzy postanowili nie tylko zaangażować młodzież w uczestnictwo w imprezie, ale i w jej przygotowanie. W grudniu 2020 r. powołana została w tym celu Rada Młodych. W jej skład wchodzą studenci i licealiści wykazujący się zamiłowaniem do tematyki miast. Zadaniem rady będzie przygotowanie i realizacja inicjatyw towarzyszących przygotowaniom rządu i Katowic do Światowego Forum Miejskiego. Młodzi będą mogli organizować konkursy, debaty i wywiady dotyczące najważniejszych wyzwań polityki miejskiej i możliwości, jakie zrównoważone miasta mogą dać młodemu człowiekowi.

Co po WUF11 w Katowicach

WUF11 ma pozostawić po sobie pewien dorobek – odpowiedź na dzisiejsze wyzwania dla miast oraz potrzebę lepszej realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie miast (Sustainable Development Goals). W trakcie Forum zaprezentowany zostanie Plan Działań Dla Miast - katalog działań ukierunkowujących miasta na rzecz zielonej, dostępnej i produktywnej transformacji. Zakłada on m.in. promocję niskoemisyjnych środków transportu, zachętę do zmian zachowań transportowych, zazielenianie miast, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, działania na rzecz projektowania dostępnych publicznie przestrzeni, w tym do terenów zielonych, w myśl idei miasta 15-minutowego oraz modelu zrównoważonej urbanizacji. Zostanie on opracowany wspólnie z miastami. Na ten moment zainteresowanie udziału w tym przedsięwzięciu wyraziło ponad 40 polskich miast.

Aktualne informacje dotyczące Światowego Forum Miejskiego można znaleźć na stronach https://wuf11.katowice.eu/ oraz https://wuf.unhabitat.org/.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1