Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Prognozy oddziaływania na środowisko 2021-10-26, Kategoria: Aktualności z programu

Mając na uwadze prace związane z przygotowaniem nowego Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027 oraz obowiązkiem przeprowadzenia postępowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko, uruchomiliśmy konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko, która jest podstawą prowadzonego postępowania.

W jaki sposób zgłaszać uwagi?

Uwagi dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag, znajdującego się tutaj:https://plru.eu/webroot/formularz_zglaszania_uwag/ 

Termin zgłaszania uwag/wniosków:

Od 26.10.2021 r. do 16.11.2021 r. (uwagi przesłane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane)

Dokumenty do pobrania:

Interreg Next_Program Współpracy Transgranicznej Interreg 2021-2027 Polska-Rosja (plik w formacie docx, rozmiar: 277 KB)

PROGNOZA_Projekt_Programu_INTERREG_Polska-Rosja (plik w formacie docx, rozmiar: 4,17 MB)

Załącznik 1 - Ocena Dużych Projektów Infrastrukturalnych (plik w formacie docx, rozmiar: 52,3 KB)

Załącznik 2 - Analiza studia przypadków (plik w formacie docx, rozmiar: 23,1 KB)

Załącznik 3 - Proponowany wzór oświadczenia zgodności projektu z DNSH (plik w formacie docx, rozmiar: 18,4 KB)

 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1