Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Otwarcie mostu w Bartoszycach za nami! 2021-12-21, Kategoria: Aktualności z projektów

15 grudnia 2021 r. oddano do użytku nowy most o długości ok. 108 metrów na rzece Łynie w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim. Przedsięwzięciu towarzyszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 w ciągu ul. Poniatowskiego w Bartoszycach (na odcinku ok. 590 metrów) oraz wybudowanie całkiem nowego odcinka tej drogi o długości 641,5 metra. Inwestycja, której całkowity koszt przekroczył 51 mln zł, była jednym z kluczowych projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, otrzymując wsparcie z Programu w kwocie 7,2 mln euro.

Otwarciu mostu oraz przebudowanego i nowego odcinka drogi nr 512 towarzyszyła obecność władz województwa warmińsko-mazurskiego w osobach marszałka (Pana Gustawa Marka Brzezina), wicemarszałka (Pana Mirona Sycza) oraz członka zarządu (Pana Marcina Kuchcińskiego), władz lokalnych z powiatu bartoszyckiego (w tym starosty powiatowego – Pana Zbigniew Nadolnego)  i gminy miejskiej Bartoszyce (w tym burmistrza – Pana Piotra Petrykowskiego), mieszkańców oraz mediów. Program Polska-Rosja reprezentowała Pani Katarzyna Bartnik, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie.

Podczas okolicznościowych wystąpień podkreślano wagę tej długo wyczekiwanej inwestycji dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Bartoszyc oraz jej potencjał do lokalnego rozwoju w przyszłości. Zwrócono również uwagę, że nie byłoby możliwe doprowadzenie do pomyślnego ukończenia prac bez wspólnego projektu z Administracją Miasta Gusiew z Obwodu Kaliningradzkiego w ramach Programu Polska-Rosja.

Warto również zaznaczyć, że oddanie do użytku mostu w Bartoszycach oraz nowej i przebudowanej drogi nr 512 odbyło się sześć miesięcy przed planowanym zakończeniem realizacji inwestycji, co pokazuje determinację zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy robót budowlanych.

Galeria

Otwarcie mostu w Bartoszycach za nami!

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1