Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Komunikat dotyczący ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności (dot. tylko polskich beneficjentów) 2022-01-31, Kategoria: Aktualności z programu

Ogłoszenie o zamówieniu w projekcie realizowanym przed uruchomieniem pierwszego naboru perspektywy finansowej 2021-2027

Jeżeli jesteś potencjalnym beneficjentem, który rozpoczyna, bądź planuje rozpoczęcie realizacji projektu, poniższa informacja może być dla Ciebie przydatna:

informujemy, że do czasu uruchomienia pierwszego naboru w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2021-2027, ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności można zamieszczać pod specjalnie dedykowanym numerem naboru:

  • 21.27.00-IZ.00-00-001/21

Pamiętaj!
Tytuł naboru, w części nadawanej przez ogłoszeniodawcę powinien zawierać odniesienie do perspektywy finansowej 2021-2027.

Do czasu uruchomienia programu dla przyszłej perspektywy, realizując zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, stosuj wymagania obowiązujące dla beneficjentów obecnej perspektywy 2014-2020.

Opisany sposób postępowania zapewni beneficjentom większe bezpieczeństwo kontrolne i audytowe, jeśli rozpoczęte przed uruchomieniem naboru projekty zostaną później objęte dofinansowaniem unijnym.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1