Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zaproszenie do udziału w ogólnodostępnym bezpłatnym kursie online na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie 2022-02-21, Kategoria: Aktualności z programu

Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z  Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course)  na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie.

Jaki jest cel kursu?
Kurs ma na celu przede wszystkim:

  • podnieść świadomość Europejczyków na temat współpracy terytorialnej w Europie,
  • promować wiedzę o współpracy terytorialnej wśród uczelni wyższych i instytucji badawczych.

Kto może wziąć udział w kursie?

Docelowi odbiorcy to, m.in:

  • społeczność akademicka (np. studenci i naukowcy),
  • praktycy współpracy terytorialnej (np. władze programowe, projektodawcy, partnerzy),
  • mieszkańcy regionów przygranicznych i organizacje z siedzibą w regionach przygranicznych, które chcą promować rozwój swojego regionu,
  • osoby i organizacje zaangażowane we wdrażanie strategii makroregionalnych.

Praktyczne informacje

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny.

Pierwszy termin kursu: od 7.03.2022 r. do 24.04.2022 r.

Rejestracja już ruszyła i odbywa się na stronie: http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1