Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Komisja Europejska wstrzymuje współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią 2022-03-04, Kategoria: Aktualności z programu

W następstwie rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę i zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o pełnym wdrożeniu wszystkich unijnych środków ograniczających, Komisja zawiesiła współpracę z Rosją i Białorusią również w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) jak i w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Oznacza to m.in. wstrzymanie dalszych płatności na rzecz Rosji czy Białorusi. Zawieszenie ma natychmiastowy skutek dla dziewięciu programów współpracy transgranicznej EIS obejmujących Rosję i Białoruś oraz dla programu ponadnarodowego Interreg Region Morza Bałtyckiego w okresie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020. Całkowite finansowanie UE dla ośmiu programów z Rosją wynosi 178 mln euro, podczas gdy całkowite finansowanie UE dla dwóch programów z Białorusią wynosi 257 mln euro. Rozporządzenie w sprawie programu współpracy EIS przewiduje zawieszenie programów w przypadku naruszenia prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności.

Wstrzymana jest również współpraca z obydwoma krajami w ramach nowego okresu programowania 2021-2027.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1526

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1