Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Informacja dotycząca kontynuacji realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 2022-03-28, Kategoria: Aktualności z programu

W związku z rosyjską agresją wojskową na Ukrainę wspieraną przez Białoruś oraz zgodnie z decyzją Rady Europejskiej o zawieszeniu współpracy z Rosją i Białorusią, w Brukseli odbyło się spotkanie w celu znalezienia sposobów na możliwość kontynuowania programów współpracy transgranicznej, realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W rezultacie zrozumiano, że polscy beneficjenci mogą kontynuować działania projektowe.

Polscy beneficjenci wiodący i polscy partnerzy powinni przystąpić do realizacji projektów. Jednocześnie w przypadku, gdy którykolwiek beneficjent/partnerstwo nie jest w stanie kontynuować realizacji projektu transgranicznego PLRU w dotychczasowym formacie, informacja taka powinna być niezwłocznie przekazana do WST.

WST skontaktuje się z polskimi partnerami realizującymi działania w projektach z rosyjskimi beneficjentami wiodącymi w celu indywidualnego uzgodnienia przebiegu działań i niezbędnych zmian w umowach o dofinansowanie.

Instytucja Zarządzająca we współpracy z Komisją Europejską pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwi prawidłową realizację zaplanowanych działań przez wszystkich polskich partnerów projektu.

WST kontynuuje swoją regularną pracę nad projektami, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania kluczowych procesów programowych, w tym kontroli dokumentów, monitoringu i raportowania.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1