Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zmiany wprowadzone przez nową ustawę wdrożeniową 2022-05-26, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że 20.05.2022 r. ogłoszono ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Przedmiotowa ustawa wprowadza m.in. zmiany w art. 21 w ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz w art. 17 w ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi środki finansowe otrzymane przez beneficjenta projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków przeznaczonych na realizację programów EIS są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 4 czerwca 2022 r.

Link do dokumetu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001079 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1