Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Nabór wniosków w Programie Wymiany Doświadczeń IŚE 2023 – CEI KEP Call 2023 2023-06-02, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu na projekty w ramach Programu Wymiany Doświadczeń IŚE 2023 - CEI Know‐How Exchange Programme (https://www.cei.int/news/9278/cei-know-how-exchange-programme-call-for-proposals-2022-open-for-applications; https://twitter.com/CEI_Secretariat; https://www.facebook.com/CEI.Secretariat). Szczegółowe informacje i dokumenty dot. ww. konkursu dostępne są pod adresem: https://application.cei.int/kep-2023/ Nabór wniosków do konkursu trwa do 14.07.2023 r.

Program Wymiany Doświadczeń IŚE (CEI KEP) jest instrumentem wspierającym projekty i programy koncentrujące się na transferze know-how i najlepszych praktyk z państw IŚE będących członkami UE do tych państw IŚE, które do UE nie należą (https://www.cei.int/member-states). Poprzez współfinansowanie projektów z zakresu budowania potencjału i pomocy technicznej, CEI KEP oferuje dotacje instytucjom, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem z partnerami z państw członkowskich IŚE spoza UE, pomagając tym samym krajom niebędącym członkami UE w dążeniu do osiągnięcia standardów i polityki UE. KEP działa w oparciu o coroczne konkursy/zaproszenia do składania wniosków, a środki finansowe są udostępniane przez Włochy za pośrednictwem Funduszu IŚE w EBOR.

Do celów CEI KEP należą:

  • wzmacnianie postępu gospodarczego i społecznego państw członkowskich IŚE niebędących członkami UE,
  • pomaganie nowym członkom UE w ich transformacji z odbiorców na dawców pomocy rozwojowej (emerging donors),
  • promowanie zasad zagranicznej pomocy rozwojowej i wspieranie międzynarodowej współpracy między instytucjami w krajach członkowskich IŚE.

 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1