Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Aktualności

2020-05-12

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych „Ekologia bez granic”

Przypominamy, że został tydzień na składanie prac w konkursie organizowanym z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia), kontraktacji projektów CT „Środowisko” w ramach Programu Polska-Rosja oraz obchodów 30-lecia Interreg. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych i dotyczy przygotowania rysunku związanego z tytułem konkursu "Ekologia bez granic" oraz jego celami. Dodatkowo każdy uczestnik musi wymyślić hasło, które będzie adekwatne do tematu wykonanej pracy
zobacz więcej
2020-05-11

Podpisano dwie kolejne umowy o dofinansowanie w CT „Środowisko”!

Chcielibyśmy poinformować, że podpisane są dwie kolejne umowy o dofinansowanie projektów regularnych w ramach CT „Środowisko”
zobacz więcej
2020-05-08

Pierwsza umowa o dofinansowanie projektu regularnego w Celu Tematycznym „Środowisko” została podpisana

W ubiegłym tygodniu została podpisana pierwsza umowa o dofinansowanie projektu regularnego w Celu Tematycznym „Środowisko” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
zobacz więcej
2020-04-21

Utworzyliśmy nową podstronę „Dostępne dokumenty”

Informujemy, że utworzyliśmy nową podstronę „Dostępne dokumenty” w zakładce „Dla beneficjentów”. Zamieściliśmy tam kilka dokumentów, które będą pomocne przy tworzeniu dokumentów dostępnych cyfrowo. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.
zobacz więcej
2020-04-18

Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego

Partnerzy projektu postawili sobie za cel podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu w oparciu o wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w turystyce. Projekt skierowany jest do turystów odwiedzających Giżycko i Sowieck, a także do miejscowej ludności, która znajdzie nowe zatrudnienie w branży turystycznej.
zobacz więcej
2020-04-16

Komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności) w związku z wystąpieniem siły wyższej

Informujemy, że dla projektów w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności – możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy.
zobacz więcej
2020-04-15

Transgraniczny konkurs plastyczny dla uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych „Ekologia bez granic”

Z okazji Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia), kontraktacji projektów Celu Tematycznego „Środowisko” w ramach Programu Współpracy Trasngranicznej Polska-Rosja oraz obchodów 30-lecia Interreg, ogłaszamy konkurs plastyczny dla uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych na najciekawszy rysunek związany z tytułem konkursu „Ekologia bez granic" oraz jego celami. Dodatkowo każdy uczestnik będzie musiał wymyślić hasło, które będzie adekwatne do tematu wykonanej pracy.
zobacz więcej
2020-04-08

10 kwietnia biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020 będzie nieczynne

Informujemy, że 10 kwietnia 2020 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 będzie nieczynne
zobacz więcej
2020-04-02

Informacja dla polskich beneficjentów dotycząca możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień mających na celu przeciwdziałanie/zwalczanie COVID-19

Obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie Instytucji Zarządzającej, można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. W związku z tym, możliwe jest wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia.
zobacz więcej
2020-03-30

Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków” w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

Aby ułatwić realizację projektów podczas pandemii COVID-19, WKM Programu zatwierdził Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków” w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19
zobacz więcej

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1