Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Dokumenty

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,02 MB)

Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 na obszar wsparcia

Prezentacja wyników badania – PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 748 KB)

Prezentacja wyników badania – EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 746 KB)

Raport końcowy – PL (plik w formacie pdf; rozmiar: 2,22 MB)

Raport końcowy – EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 2,52 MB)

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (plik w formacie pdf; rozmiar: 4,64 MB)

Załącznik 1 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Raport metodyczny i zakres opracowania (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,25 MB)

Załącznik 2 Analiza zgodności Programu z dokumentami strategicznymi UE (plik w formacie pdf; rozmiar: 716 KB)

Załącznik 3 Analiza zgodności Programu z dokumentami strategicznymi krajów objętych Programem (plik w formacie pdf; rozmiar: 738 KB)

Załącznik 4 Ocena pogłębiona oddziaływania na środowisko potencjalnych obszarów wsparcia i dużych projektów infrastrukturalnych. Priorytet 3 Dostępność regionów oraz transgraniczny transport i komunikacja. Duże inwestycje infrastrukturalne (plik w formacie xlsx; rozmiar: 42,1 KB)

Załącznik 5 Obszary chronione na które mogą wpływać znacząco inwestycje PWT PL-RU 2014-2020 (plik w formacie pdf; rozmiar: 500 KB)

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1