Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Wspólny Komitet Monitorujący

Członkowie i Obserwatorzy Wspólnego Komitetu Monitorującego

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP

Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej

Małgorzata Chętko – Naczelnik Wydziału Programowego Wschód w  Departamencie Współpracy Terytorialnej

Ewa Termena-Chyży – Radca Ministra w Departamencie Współpracy Terytorialnej

Inga Kramarz – Departament Współpracy Terytorialnej

Małgorzata Zowczak-Wróblewska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy Terytorialnej

 

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR

Ilya Fedorov – Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektów Zintegrowanych i Państw członkowskich WNP – zawieszona w prawach członka

Anna Popova – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Projektów Zintegrowanych i Państw członkowskich WNP – zawieszona w prawach członka

Vsevolod Vovchenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej i Transgranicznej, Departament Rozwoju Projektów Zintegrowanych i Państw członkowskich WNP – zawieszony w prawach członka

Daria Trifonova – Doradca w Wydziale Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej i Transgranicznej, Departament Rozwoju Projektów Zintegrowanych i Państw członkowskich WNP – zawieszona w prawach członka

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Kamila Laśkiewicz-Krzymińska – Naczelnik Wydziału Federacji Rosyjskiej, Departament Wschodni

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR

Igor Kapyrin – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Europejskiej – zawieszony w prawach członka

Denis Moskalenko – Naczelnik Wydziału Współpracy Regionalnej, Departament Współpracy Europejskiej – zawieszony w prawach członka

Maria Astakhova – Doradca, Departament Współpracy Europejskiej – zawieszona w prawach członka

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Maciej Kaczorowski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

Mariusz Kasprzyk – Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich

 

Ministerstwo Finansów RP

Katarzyna Kwiecińska-Gruszka – Naczelnik Wydziału Audytu w Departamencie Audytu Środków Publicznych

Aleksandra Miller-Florczak – Główny Specjalista w Departamencie Audytu Środków Publicznych

 

Ministerstwo Finansów FR

Larisa Ignatova – Doradca w Departamencie Międzynarodowych Relacji Finansowych – zawieszona w prawach członka

 

Kontrolny Punkt Kontaktowy RP

Szymon Denis – Naczelnik Wydziału Kontroli w CPE

Sylwia Misztal – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli w CPE

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Witold Kielich – Kierownik Biura Współpracy Terytorialnej w Departamencie Polityki Regionalnej

Grzegorz Gieda – Podinspektor w Departamencie Polityki Regionalnej

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Monika Cholewczyńska-Dmitruk – Kierownik Referatu Programów Międzynarodowych w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Izabela Łokić – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

Grażyna Szajstek – p.o. Kierownika w Referacie Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Departament Rozwoju Regionalnego

 

Władze Regionu Kaliningradu

Alla Ivanova – Minister w Agencji Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej Obwodu Kaliningradzkiego – zwieszona w prawach członka

Liana Maximova – Wiceminister w Agencji Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej Obwodu Kaliningradzkiego – zawieszona w prawach członka

Evgenia Russu – Agencja Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej Obwodu Kaliningradzkiego – zawieszona w prawach członka

 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Marcin Żuchowski – p.o. Dyrektora Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Bałtyk

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Niemen

Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Konwentu w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregion Niemen

 

Komisja Europejska

Astrid Aulnette – Menedżer Programu

 

Projekt TESIM

Edmunds Snikeris – Starszy Ekspert

 

Centrum Projektów Europejskich

Leszek Jan Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich

Mirosław Marczewski – Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich

 

Wspólny Sekretariat Techniczny

Katarzyna Maria Bartnik – Kierownik WST

Katarzyna Gilewicz – Menedżer Komunikacji i Projektu

Anna Szczerbowska – Menedżer Finansowy

Yulia Petrovich – Menedżer Projektu

Miłosz Wielgat – Menedżer Projektu

Radosław Kapela – Menedżer Projektu

 

Oddział Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Kaliningradzie

Tatyana Shitikova – Kierownik Zespołu – zawieszona w prawach członka

Alisa Vintaikina – Ekspert – zawieszona w prawach członka

Valeria Goldman – Ekspert – zawieszona w prawach członka

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1