Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Duże Projekty Infrastrukturalne

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Polska-Rosja 2014-2020 zatwierdził trzy Duże Projekty Infrastrukturalne. Ostateczna decyzja w sprawie przyznania dofinansowania zostanie podjęta przez Komisję Europejską.

Wszystkie umowy o dofinansnowanie z beneficjentami Dużych Projektów Infrastrukturalnych, wybranymi w procedurze bezpośredniej, powinny zostać podpisane do końca czerwca 2019 roku.

Wykazd Dużych Projektów Infrastrukturalnych:

1. Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (faza II).

 • Beneficjent wiodący: Administracja „Miejskiego Dystryktu Swietłyj”.
 • Pozostali beneficjenci: Gmina Miejska Malbork.
 • Całkowity budżet projektu: 5,1 mln euro.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 4,6 mln euro.
 • Zakres projektu: Projekt stanowi kontynuację współpracy rozpoczętej podczas realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Jego głównym celem jest wspieranie kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa historycznego miast Swietłyj i Malborka oraz rozwój turystyki wodnej pomiędzy obwodem kaliningradzkim a województwem pomorskim poprzez wykorzystanie międzynarodowej drogi wodnej E-70.

2. Transgraniczne trasy rowerowe w celu wspierania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

 • Beneficjent wiodący: Ministerstwo Turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego.
 • Pozostali beneficjenci: Administracja Gminy Miejskiej Swietłogorsk, Administracja Gminy Miejskiej Pionierskij, Administracja Gminy Miejskiej Zielenogradsk, Departament Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Europejska Fundacja Ochrony Zabytków.
 • Całkowity budżet projektu: 4,5 mln euro.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 mln euro.
 • Zakres projektu: Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności oraz konkurencyjności obwodu kaliningradzkiego oraz północno-wschodniej Polski poprzez stworzenie wspólnej trasy rowerowej, zintegrowanej i połączonej z trasami rowerowymi EuroVelo.

3. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce.

 • Beneficjent wiodący: Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie).
 • Pozostali beneficjenci: Administracja Gminy Miejskiej „Miejski Dystrykt Gusiew”.
 • Całkowity budżet projektu: 8 mln euro.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 7,2 mln euro.
 • Zakres projektu: W ramach projektu planowana jest budowa mostu wraz z budową nowego odcinka drogi po polskiej stronie granicy oraz remont ulic i chodników w miejscowości Gusiew po stronie rosyjskiej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do przejścia granicznego Bezledy – Bagrationowsk oraz rozwoju sieci transportowej w obszarze przygranicznym.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1