Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Dziedzictwo

PROJEKTY ZAKONTRAKTOWANE W CT 3 "DZIEDZICTWO"

Lp. Numer projektu Tytuł projektu Beneficjent wiodący
1 PR/1/006/2018 Rozwój turystyki transgranicznej
w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk
Powiat Szczycieński
2 PR/1/008/2018 Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji
i północno-wschodniej Polski
Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”
3 PR/1/035/2018 Połączeni bursztynem. Wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa Muzeum Gdańska
4 PR/1/036/2018 Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy Miasto Ełk
5 PR/1/045/2018 Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego
i przyrodniczego obszaru transgranicznego
Gmina Miejska Giżycko  
6 PR/1/058/2018 15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy Powiat Olecki
7 PR/1/062/2018 Muzea ponad granicami. Etap II  Muzeum „Brama Frydlandzka” 
8 PR/1/069/2018 Razem – współpraca kulturalna
na polsko-rosyjskim pograniczu
Ełckie Centrum Kultury
9 PR/1/087/2018 Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta
w Kaliningradzie
10 PR/1/092/2018 2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji Muzeum Światowego Oceanu
11 PR/1/098/2018 Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa „MAUK” Ogród Zoologiczny w Kaliningradzie
12 PR/1/103/2018 Czar Północy – rozwój wspólnej turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa  Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 
13 PR/1/104/2018 Baltic Odyssey – Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego  Administracja Miasta Zielenogradsk  
14 PR/1/118/2018 Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego  Administracja Miasta Laduszkin 

 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1