Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

O Programie 2021-27

Trwają prace nad przyszłą edycją Programu Polska-Rosja na lata 2021-2027. Nowy program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (tzw. Interreg) polityki spójności Unii Europejskiej wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego, w tym z nowego Instrumentu Sąsiedztwa.

W ramach prac nad programem został powołany Wspólny Komitet Programujący (WKP), który składa się z polskich i rosyjskich przedstawicieli władz krajowych i regionalnych oraz przedstawicieli reprezentujących partnerów gospodarczych i społecznych, a także środowisko naukowe. W prace nad programem zaangażowana jest również Komisja Europejska i TESIM.

Dotychczas odbyły się cztery spotkania Wspólnego Komitetu Programującego:

  • 26.02.2020, Kaliningrad;
  • 08.12.2020, online;
  • 02.02.2021, online;
  • 29.03.2021, online.

Wspólny Komitet Programujący podjął decyzję, że środki programu zostaną przeznaczone na wsparcie dwóch celów polityki oraz jednego celu szczegółowego Interreg:

  • Cel Polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
  • Cel Polityki 4: Bardziej społeczna i sprzyjająca integracji Europa, wdrażająca Europejski filar praw społecznych
  • Cel szczegółowy Interreg 1 – Lepsze zarządzanie współpracą

Proponowany obszar wsparcia:

 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1