Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

O Programie 2021-27

Trwają prace nad przyszłą edycją Programu Polska-Rosja na lata 2021-2027. Nowy program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (tzw. Interreg) polityki spójności Unii Europejskiej wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego, w tym z nowego Instrumentu Sąsiedztwa.

W ramach prac nad programem został powołany Wspólny Komitet Programujący (WKP), który składa się z polskich i rosyjskich przedstawicieli władz krajowych i regionalnych oraz przedstawicieli reprezentujących partnerów gospodarczych i społecznych, a także środowisko naukowe. W prace nad programem zaangażowana jest również Komisja Europejska i TESIM.

Dotychczas odbyło się siedem spotkań Wspólnego Komitetu Programującego:

 • 26.02.2020, Kaliningrad;
 • 08.12.2020, online;
 • 02.02.2021, online;
 • 29.03.2021, online;
 • 21.07.2021, online;
 • 27.09.2021, online;
 • 25.11.2021, online.

Wspólny Komitet Programujący podjął decyzję, że środki programu zostaną przeznaczone na wsparcie dwóch celów polityki oraz jednego celu szczegółowego Interreg:

Cele polityki i Cel szczegółowy Interreg:

Cel polityki 2: Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa (w tym transformacja energetyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem)

Cele szczegółowe:

 • Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej (PRIORYTET: ŚRODOWISKO
 • Promowanie przejścia na efektywną gospodarkę o obiegu zamkniętym (PRIORYTET: ŚRODOWISKO)
 • Zwiększenie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej, zielonej infrastruktury w środowisku miejskim i ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń (PRIORYTET: ŚRODOWISKO)

Cel polityki 4: Bardziej społeczna Europa (Europejski filar praw socjalnych)

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej i promowanie przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej (PRIORYTET: ZDROWIE)
 • Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i rozwoju innowacji społecznych (PRIORYTET: TURYSTYKA)

Cel szczegółowy Interreg 1 – Lepsza zarządzanie współpracą

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie sprawności administracji publicznej w drodze upowszechnienia współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami zwłaszcza w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych barier w regionach granicznych (PRIOTYTET: WSPÓŁPRACA)
 • Budowanie wzajemnego zaufania poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie (PRIORYTET: WSPÓŁPRACA)

Priorytety programu

 • Środowisko
 • Zdrowie 
 • Turystyka
 • Współpraca

Planowany wkład UE do budżetu Programu:

Całkowity planowany wkład UE do budżetu Programu wynosi 87 344 800,00 euro. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (43 240 000,00 euro) oraz Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 44 104 800,00 euro.

Proponowany obszar wsparcia:

 

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1