Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zatwierdzono projekty w ramach celu tematycznego “Dziedzictwo”! 2019-01-18, Kategoria: Aktualności z programu

W dniach 17-18 stycznia odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Polska-Rosja w Swietłogorsku (Rosja), którego głównym celem było zatwierdzenie projektów złożonych w ramach I naboru wniosków w celu tematycznym “Dziedzictwo”.

WKM zatwierdził 12 projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 13 650 104,19 euro. Podczas posiedzenia została również podjęta decyzja w sprawie umieszczenia 2 projektów na liście rezerwowej.

Po spotkaniu WKM, Instytucja Zarządzająca prześle listę zatwierdzonych projektów do KE w celu skonsultowania jej z odpowiednimi Generalnymi Dyrekcjami oraz przedstawicielstwami UE w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania projektów i zidentyfikowania możliwej synergii. Konsultacje te potrwają 15 dni roboczych i odbędą się przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Po konsultacjach WKM może zdecydować o odrzuceniu propozycji projektowych, które zostały uprzednio zatwierdzone.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą wybranych projektów:

Projekty zatwierdzone w celu tematycznym Dziedzictwo (plik w formacie pdf; rozmiar: 796 KB)

 

Galeria

III posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1