Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union

Program Polska - Rosja 2014 - 2020 w liczbach Podział alokacji na cele tematyczne

Dziedzictwo kulturowe

24,95

mln EUR

Środowisko

21,20

mln EUR

Dostępność

16,89

mln EUR

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1