Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Wspólny Sekretariat Techniczny

Zgłaszanie nieprawidłowości
e-mail: nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl – używając tego adresu e-mail, anonimowo możecie Państwo wysłać skargę

 

dr Katarzyna Maria Bartnik – Kierownik WST 

e-mail: Katarzyna.Bartnik@plru.eu

tel. +48 89 722 81 82

 

Maria Jaczek – Administrator Biura

e-mail: Maria.Jaczek@plru.eu 

tel. +48 89 722 81 10

 

Katarzyna Wantoch-Rekowska – Menedżer Komunikacji

e-mail: Katarzyna.Wantoch-Rekowska@plru.eu

tel. +48 89 722 81 56

 

Anna Szczerbowska – Menedżer Finansowy

e-mail: Anna.Szczerbowska@plru.eu

tel. +48 89 722 81 65

 

Alina Nazarenko – Menedżer Finansowy

e-mail: Alina.Nazarenko@plru.eu

tel.  +48 89 722 81 64

 

Yulia Petrovich – Menedżer Projektu

e-mail: Yulia.Petrovich@plru.eu

tel. +48 89 722 81 61

 

Miłosz Wielgat – Menedżer Projektu

e-mail: Milosz.Wielgat@plru.eu

tel. +48 89 722 81 85

  

Radosław Kapela – Menedżer Projektu

e-mail: Radoslaw.Kapela@plru.eu 

tel. +48 89 722 81 87