Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Dokumenty dla beneficjentów

Dokument uzupełniający do Podręczników Programu związany z zawieszeniem umowy finansowej

Suplement do Podręczników Programu (plik w formacie pdf; rozmiar: 265 KB)

 

Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków” w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków” w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 269 KB)

 

Obowiązująca Umowa Partnerska i Umowa o Dofinansowanie z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 25.03.2019

Umowa Partnerska_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 116 KB)

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 260 KB)

Umowa o dofinansowanie_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 153 KB)

Umowa o dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 332 KB)

Aneksy

Informacje o rachunku bankowym_EN(plik w formacie pdf; rozmiar: 106 KB)

Formularz przeznaczony dla osób prawnych_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 321 KB)

 

Obowiązujący Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,18 MB)

Aneks 9 Notatka o zamówieniach publicznych_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 63,8 KB)

Aneks 10 Deklaracja bezstronności i poufności_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 56,1 KB)

Obowiązujący Podręcznik dla beneficjentów część II – Realizacja Projektu – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021  

Podręcznik Programu część II – Realizacji Projektu EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,03 MB)

 

Zwalczanie nadużyć finansowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020_EN (plik w formacie: pdf; rozmiar: 545 KB)

Zwalczanie nadużyć finansowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020_EN wersja dostępna (plik w formacie doc; rozmiar: 254 KB)

 

Przygotowanie części finansowej w raporcie okresowym/końcowym projektu (dokument z 07.04.2021)

Przygotowanie części finansowej w raporcie okresowym/końcowym projektu_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 235 KB)

 

Wzory raportów dla beneficjentów 

Wniosek o płatność EN (plik w formacie doc; rozmiar: 34,0 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021

Raport początkowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 80,3 KB)

Krótki raport opisowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 83,9 KB)

Część A Raport Okresowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 85,8 KB)

Część B Okresowy raport finansowy projektu EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 85,5 KB) - zatwierdzony przez WKM 22.09.2020

Część A Raport końcowy EN (plik w formacie doc; rozmiar: 165 KB)

Część B Końcowy raport finansowy projektu EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 85,7 KB) - zatwierdzony przez WKM 22.09.2020

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 22.11.2021

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 221 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych (plik w formacie docx; rozmiar: 155 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 139KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 181 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 197 KB) – wzór z instrukcją

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie docx; rozmiar: 159 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 08.03.2022

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie docx; rozmiar: 166 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 08.03.2022

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji_EN (plik w formacie docx, rozmiar: 152 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 44 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 146 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 133 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 181 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 141 KB)

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – umowa do świadczenia usług

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – umowa do świadczenia usług_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 72,6 KB)

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 92 KB)

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie doc; rozmiar: 233 KB) – zatwierdzona przez Wspólny Komitet Monitorujący 08.03.2022

Aneks 11a Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r.

Aneks 11a Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r._EN (plik w formacie doc; rozmiar: 209 KB) – zatwierdzona przez Wspólny Komitet Monitorujący 08.03.2022

Anneks 12 Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych dla programów EIS (tylko dla polskich beneficjentów)

Anneks 12 Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych dla programów EIS (tylko dla polskich beneficjentów)_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 134 KB)

Aneks 13 Wyniki weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tylko dla polskich beneficjentów)

Aneks 13 Wyniki weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tylko dla polskich beneficjentów)_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 118 KB)_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 118 KB)

Aneks 14 Raport z kontroli jakościowej

Aneks 14 Raport z kontroli jakościowej_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 15 Metodologia wyboru próby raportów i kosztów

Aneks 15 Metodologia wyboru próby raportów i kosztów_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 211 KB)

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 34,9 KB)

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1