Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Dokumenty dla beneficjentów

Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków” w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19

Uzupełnienie do podręczników Programu i „Wytycznych do weryfikacji wydatków” w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 269 KB)

 

Obowiązująca Umowa Partnerska i Umowa o Dofinansowanie z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 25.03.2019

Umowa Partnerska_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 116 KB)

Umowa Partnerska_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 260 KB)

Umowa o dofinansowanie_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 153 KB)

Umowa o dofinansowanie_PL (plik w formacie doc; rozmiar: 332 KB)

Aneksy

Informacje o rachunku bankowym_EN(plik w formacie pdf; rozmiar: 106 KB)

Formularz przeznaczony dla osób prawnych_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 321 KB)

 

Obowiązujący Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021

Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,18 MB)

Aneks 9 Notatka o zamówieniach publicznych_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 63,8 KB)

Aneks 10 Deklaracja bezstronności i poufności_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 56,1 KB)

Obowiązujący Podręcznik dla beneficjentów część II – Realizacja Projektu – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021  

Podręcznik Programu część II – Realizacji Projektu EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 1,03 MB)

 

Zwalczanie nadużyć finansowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020_EN (plik w formacie: pdf; rozmiar: 545 KB)

Zwalczanie nadużyć finansowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020_EN wersja dostępna (plik w formacie doc; rozmiar: 254 KB)

 

Przygotowanie części finansowej w raporcie okresowym/końcowym projektu (dokument z 07.04.2021)

Przygotowanie części finansowej w raporcie okresowym/końcowym projektu_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 235 KB)

 

Wzory raportów dla beneficjentów 

Wniosek o płatność EN (plik w formacie doc; rozmiar: 34,0 KB) – zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 30.03.2021

Raport początkowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 80,3 KB)

Krótki raport opisowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 83,9 KB)

Część A Raport Okresowy EN (plik w formacie docx; rozmiar: 85,8 KB)

Część B Okresowy raport finansowy projektu EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 85,5 KB) - zatwierdzony przez WKM 22.09.2020

Część A Raport końcowy EN (plik w formacie doc; rozmiar: 165 KB)

Część B Końcowy raport finansowy projektu EN (plik w formacie xlsx; rozmiar: 85,7 KB) - zatwierdzony przez WKM 22.09.2020

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków z załącznikami – zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący 04.12.2020

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Wytyczne do weryfikacji wydatków EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 376 KB)

Ankes 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych

Aneks 1 Wytyczne dotyczące korekt finansowych EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 256 KB)

Aneks 2 Certyfikat audytora 

Aneks 2 Certyfikat audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 136 KB)

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 177 KB) – wzór

Aneks 3 Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli projektu EN (plik w formacie docx; rozmiar: 197 KB) – wzór z instrukcją

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług

Aneks 3a Minimalny zakres listy sprawdzającej do kontroli umowy do świadczenia usług (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4 Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych EN (dla polskich beneficjentów) (plik w formacie docx; rozmiar: 164 KB)

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r.

Aneks 4a Wzór listy sprawdzającej dot. zamówień publicznych (polscy beneficjenci) po 1 stycznia 2021 r. (plik w formacie docx; rozmiar: 169 KB)

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji

Aneks 5 Lista sprawdzająca dot. zamówień publicznych w Rosji EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 213 KB)

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności 

Aneks 6 Oświadczenie o poufności i bezstronności EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 155 KB)

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora

Aneks 7 Lista sprawdzająca dot. zatwierdzenia audytora EN (plik w formacie docx; rozmiar: 146 KB)

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora

Aneks 8 Zatwierdzenie audytora EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 133 KB)

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1

Aneks 9a Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 1 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 194 KB)

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2

Aneks 9b Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – część 2 EN (plik w formacie PDF; rozmiar: 226 KB)

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – umowa do świadczenia usług

Aneks 9c Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - umowa do świadczenia usług (plik w formacie PDF; rozmiar: 272 KB)

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości

Aneks 10 Notatka dot. nieprawidłowości_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 92 KB)

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzonych przed 1 stycznia 2021 r.

Aneks 11 Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów_EN (plik w formacie doc; rozmiar 218 KB)

Aneks 11a Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – obowiązujący dla zamówień publicznych przeprowadzanych po 1 stycznia 2021 r.

Aneks 11a Lista kontrolna do weryfikacji zasad konkurencyjności – dotyczy tylko polskich beneficjentów – dla zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r. (plik w formacie doc; rozmiar: 204 KB)

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem

Wzór umowy między beneficjentem a audytorem_EN (plik w formacie docx; rozmiar: 34,9 KB)

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1