Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Muzeum w Elblągu wyremontowane! 2023-11-06, Kategoria: Aktualności z projektów

W ubiegłym miesiącu nastąpił odbiór robót budowlanych obejmujących remont dachu zabytkowego budynku Podzamcze – skrzydło wschodnie, stanowiącego siedzibę Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

W budynku Podzamcze prezentowanych jest 5 wystaw stałych przybliżających historię miasta i regionu. Mieszczą się tu także magazyny zbiorów i pracownie naukowe. W ramach inwestycji wymienione zostały uszkodzone elementy deskowania oraz całość pokrycia dachu obiektu. Wykonano izolację połaci dachu II piętra i lukarn, zamontowano nowe obróbki blacharskie oraz uzupełniono orynnowanie. Prace zostały zrealizowane przez elbląską firmę Brodziak Budownictwo. W ich efekcie zabytkowy obiekt, stanowiący jeden z niewielu reliktów przestrzennych i budowlanych dawnego kompleksu zamku krzyżackiego, został zabezpieczony, a znajdujące się w budynku zbiory muzealne zyskały właściwe warunki przechowywania. W obiekcie i jego otoczeniu możliwe stało się także prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej czy związanej z popularyzacją dziedzictwa kulturowego regionu.

Remont dachu Podzamcza stanowił ostatni etap procesu modernizacji elbląskiego muzeum zapoczątkowanego w 2007 r. W latach 2007 – 2012 została opracowana dokumentacja projektowa inwestycji oraz pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej na remont jednego z budynków i dziedzińca. Następnie, w roku 2016, zrealizowano I etap remontu skrzydła południowego budynku Podzamcze ze wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2017-2018 wyremontowano obiekt Gimnazjum i ukończono prace w skrzydle południowym. Środki na ten cel pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dopiero w bieżącym roku udało się uzyskać dofinansowanie na zwieńczenie procesu modernizacji, czyli na remont dachu Podzamcza, w ramach projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”, dofinansowanego przez Unię Europejską, z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Jak łatwo policzyć, cały proces trwał 16 lat.

Finalizacja procesu modernizacji infrastruktury muzeum jest najcenniejszym prezentem urodzinowym dla instytucji z okazji jubileuszu 70-lecia, który przypada na marzec 2024 roku.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1