Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Aktualności z projektów

2021-08-20

Festiwal Historii i Kultury Średniowiecznych Prus: Prusowie ze wsi Sędyty

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Festiwal Historii i Kultury Średniowiecznych Prus: Prusowie ze wsi Sędyty. Wydarzenie organizowane jest przez Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” oraz Urząd Miasta Olsztyna w ramach wspólnie realizowanego projektu „Odyseja Bałtycka – Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
zobacz więcej
2021-07-23

Otwarcie Muzeum Bursztynu w Gdańsku już dziś!

W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne otwarcie Muzeum Bursztynu w Gdańsku, w nowej lokalizacji. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się: Pan Sergey Semenov, konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Polsce; Pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego; Pani Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska; Pan Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich, Pan Mirosław Marczewski, zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich oraz Pani Katarzyna Bartnik, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
zobacz więcej
2021-05-04

Zapraszamy do przeczytania wywiadu prezentującego informacje o projekcie „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”

Dzięki wywiadowi przeprowadzonemu przez TESIM możemy poznać historię dwóch legendarnych statków – rosyjskiego „Vityaz” i polskiego „Sołdka”, wyremontowanych ze środków Programu Polska-Rosja 2014-2020. Pani Larisa Zubina, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nauki w Muzeum Światowego Oceanu, beneficjent wiodący projektu „2 Statki - Wspólne Morze. Soldek & Vityaz: Dziedzictwo Morskie Polski i Rosji” wyjaśnia, jak zachować i promować wyjątkowe dziedzictwo morskie.
zobacz więcej
2021-01-05

Nowa wersja aplikacji „Szlaki Zamków Gotyckich” jest już dostępna!

Zachęcamy do pobrania nowej wersji aplikacji, która powstała w ramach projektu „Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski” realizowanego w Programie Polska-Rosja 2014-2020
zobacz więcej
2020-08-31

Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa

Projekt realizowany jest przez Ogród Zoologiczny w Kaliningradzie oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
zobacz więcej
2020-07-06

2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji

Projekt pt. „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji” realizowany jest w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 przez trzech partnerów: Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie – beneficjent wiodący, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie
zobacz więcej
2020-04-18

Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego

Partnerzy projektu postawili sobie za cel podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu w oparciu o wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w turystyce. Projekt skierowany jest do turystów odwiedzających Giżycko i Sowieck, a także do miejscowej ludności, która znajdzie nowe zatrudnienie w branży turystycznej.
zobacz więcej
2020-02-28

Połączeni bursztynem. Wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa

Projekt pt. „Połączeni bursztynem. Wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa” realizowany jest w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Jego głównym celem jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego w obwodzie kaliningradzkim i województwie pomorskim.
zobacz więcej
2020-01-29

Muzea ponad granicami. Etap II

„Muzea ponad granicami” to projekt promujący historyczne i kulturowe dziedzictwo naszego regionu. Przedsięwzięcie zrealizowane w Programie Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oparte było na współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu z Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie. Partnerstwo transgraniczne podkreśla wspólną historię i trwałe więzy kulturowe łączące województwo warmińsko-mazurskie i Obwód Kaliningradzki.
zobacz więcej
2019-04-02

Umowa partnerska pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie a miastem Gusiew została podpisana

W dniu 27 marca 2019 r. w mieście Gusiew odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przedstawicielami miasta Gusiew. W trakcie spotkania podpisano umowę partnerską do Dużego Projektu Infrastrukturalnego pt. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”, który będzie realizowany w Programie Polska-Rosja 2014-2020.
zobacz więcej

  Polityka prywatności

  Ustawienia zaawansowane
  Ustawienia zaawansowane
  UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
  WIZUALNE
  WERSJA KONTRASTOWA
  ROZMIAR TEKSTU
  1
  ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
  1
  ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
  1
  ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
  1