Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zaktualizowana wersja dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu i wzoru Raportu Końcowego „Część A” 2023-11-02, Kategoria: Aktualności z programu

Informujemy, że Wspólny Komitet Monitorujący Programu zatwierdził zaktualizowaną wersję dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu oraz zaktualizowany wzór raportu „Część A Raport Końcowy”. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej, zakładka: „Dla Beneficjentów” – „Dokumenty dla beneficjentów”.

Informujemy, że zmiany wprowadzone do dokumentu uzupełniającego do Podręczników Programu mają na celu przede wszystkim uproszczenie procedury składania raportów końcowych przez polskich beneficjentów (np. zniesienie konieczności składania skonsolidowanego raportu końcowego w przypadku gdy polski Beneficjent Wiodący jest jedynym polskim beneficjentem w projekcie). Modyfikacje dokumentu wprowadzają także pewną elastyczność w zakresie zasad kwalifikowalności, m.in. możliwość przekroczenia zaplanowanych kosztów w danej/danych linii/liniach budżetu projektu w przypadku jeżeli nie zostaną przekroczone koszty w głównej linii budżetowej zawierającej daną linię/dane linie, w których zostaną wprowadzone zmiany (elastyczność ta nie dotyczy wynagrodzeń
i kosztów administracyjnych).

W związku ze zmianami wprowadzonymi w „Suplemencie nr 4 do Podręczników Programu związanych z zawieszeniem Umowy Finansowej” odpowiednio zmodyfikowano również wzór „Raportu Końcowego Część A”.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1