Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja w Kaliningradzie 2019-06-24, Kategoria: Aktualności z programu

W dniach 18-19 czerwca 2019 roku w Hotelu Radisson w Kaliningradzie odbyło się Wydarzenie Roczne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wydarzenie zostało zorganizowane podczas Forum Regionów Partnerskich, które odbywa się co roku w Obwodzie Kaliningradzkim.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W Forum Regionów Partnerskich wzięło udział 289 uczestników. W Wydarzeniu Rocznym Programu uczestniczyło 118 osób reprezentujących m.in. władze krajowe, regionalne, lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze z Polski i Rosji oraz aplikanci i beneficjenci Programu. Konferencję otworzyły wystąpienia Pani Ałły Ivanovy, Minister w Agencji Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej Obwodu Kaliningradzkiego, Pani Ewy Termeny-Chyży, reprezentującej Instytucję Zarządzającą Programu, Pani Lilii Shchur-Trukhanovich, przedstawiciela Instytucji Krajowej Federacji Rosyjskiej oraz Pana Leszka Bullera, Dyrektora Centrum Projektów Europejskich.

W trakcie Forum Regionów Partnerskich zostały oficjalnie podpisane dwie umowy o dofinansowanie na realizację Dużych Projektów Infrastrukturalnych „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (faza II)” oraz „Transgraniczne trasy rowerowe w celu wspierania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Podczas Wydarzenia Rocznego przedstawiono stan realizacji Programu oraz dwanaście projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Celu Tematycznego „dziedzictwo”. Zorganizowano również panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych z Polski i z Rosji, podczas którego uczestnicy opowiedzieli m.in. o tym jak zaczęła się ich współpraca, w jaki sposób zbudowali trwałe partnerstwo oraz przedstawili plany na najbliższą przyszłość.

Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna, podczas której uczestnicy zwiedzili tereny parku narodowego nad Zalewem Kurońskim, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Galeria

Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja w Kaliningradzie

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1