Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Zatwierdzono projekty w celach tematycznych “Środowisko” i “Dostępność”! 2019-10-21, Kategoria: Aktualności z programu

W dniach 17-18 października odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Polska-Rosja 2014-2020 w Worlinach (Polska), którego głównym celem było zatwierdzenie projektów złożonych w ramach I naboru wniosków w celach tematycznych „Środowisko” i „Dostępność”.

WKM zatwierdził 10 projektów w celu tematycznym „Środowisko”, których łączna wartość dofinansowania wynosi 19 275 775,86 euro oraz 4 projekty w celu tematycznym „Dostępność”, których łączna wartość dofinansowania wynosi 8 115 778,64 euro. Podczas posiedzenia została również podjęta decyzja w sprawie umieszczenia 1 projektu na liście rezerwowej w celu tematycznym „Dostępność”.

Po spotkaniu WKM, Instytucja Zarządzająca prześle listę zatwierdzonych projektów do KE w celu skonsultowania jej z odpowiednimi Generalnymi Dyrekcjami oraz przedstawicielstwami UE w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania projektów i zidentyfikowania możliwej synergii. Konsultacje te potrwają 15 dni roboczych i odbędą się przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Po konsultacjach WKM może zdecydować o odrzuceniu propozycji projektowych, które zostały uprzednio zatwierdzone.

 

Poniżej znajdują się listy zatwierdzonych projektów:

Projekty zatwierdzone w ramach CT6 Środowisko_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 67,6 KB)

Projekty zatwierdzone w ramach CT7 Dostępność_EN (plik w formacie pdf; rozmiar: 96,3 KB)

Galeria

IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1