Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

Poland - Russia European Union
 

Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego 2020-04-18, Kategoria: Aktualności z projektów

Partnerzy projektu postawili sobie za cel podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu w oparciu o wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w turystyce. Projekt skierowany jest do turystów odwiedzających Giżycko i Sowieck, a także do miejscowej ludności, która znajdzie nowe zatrudnienie w branży turystycznej.

Obydwa miasta zaangażowane w projekt wyróżnia różnorodność kulturowa i wiele miejsc historycznych i turystycznych. Dzięki jego realizacji beneficjenci zmodernizują dwa miejsca o dużym potencjale turystycznym, znajdujące się w Giżycku i w Sowiecku. Po polskiej stronie granicy, w ramach projektu zaplanowano remont muru Carnot’a (fragment Twierdzy Boyen w Giżycku) i instalację oświetlenia parkowego wzdłuż części muru Carnot’a. Przewidziano również budowę ścieżek rowerowych i pieszych w Giżycku (wokół Twierdzy Boyen) o długości 9,4 km. Po stronie rosyjskiej działania obejmują stworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w parku nad jeziorem, w tym trasy pieszo-rowerowe wokół jeziora miejskiego (3,93 km) z dodatkowym wyposażeniem, takim jak: oświetlenie, parkingi, pomosty, kawiarnia nad jeziorem czy punkt naprawy rowerów.

Partnerzy planują również zorganizować wspólny rajd rowerowy, wyprodukować gadżety, tablice informacyjne itp. Realizacja projektu przyniesie wiele ważnych rezultatów, takich jak stworzenie wspólnego produktu turystycznego. Odnowione miejsce przyciągną więcej lokalnych mieszkańców i turystów. Powstanie również wiele nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 EUR, w tym dofinansowanie 1 752 887,40 EUR.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1