Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Podpisano dwie kolejne umowy o dofinansowanie w CT „Środowisko”! 2020-05-11, Kategoria: Aktualności z programu

Chcielibyśmy poinformować, że podpisane są dwie kolejne umowy o dofinansowanie projektów regularnych w ramach CT „Środowisko”.

Projekt „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowania gospodarki zamkniętego obiegu” będzie realizowany przez gminę Rybno, Administrację Okręgu Miejskiego Gusiew i Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. Z o.o. Planowane działania obejmują między innymi rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Rybno oraz budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Okręgu Miejskim Gusiew. Całkowita wartość projektu wynosi 2 191 070 EUR, z czego dofinansowanie projektu to 1 970 199 EUR.

Kolejna umowa o dofinansowanie została podpisana dla projektu pt. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”. Projekt będzie realizowany przez dwóch partnerów – Szpital Wojewódzki w Suwałkach oraz Centralny Szpital Rejonowy w Czerniachowsku. Działania w ramach projektu obejmują remont Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udaru Mózgu oraz zakup nowej aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Po stronie rosyjskiej beneficjent planuje zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i specjalnych urządzeń dla szpitala w Czerniachowsku. Całkowity budżet projektu wynosi 2 170 232,73 EUR, z czego wartość dofinansowania to 1 953 209,45 EUR.

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1