Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020

European Union
 

Informacja o przyznaniu dofinansowania w pierwszym naborze wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020 2021-07-22, Kategoria: Aktualności z programu

W dniu 24 czerwca 2021 r. podpisana została ostatnia umowa o dofinansowanie z projektem wybranym w ramach I naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020.

Środki Programu przeznaczone na I nabór wniosków na wszystkie 3 Cele Tematyczne, tj. Dziedzictwo, Środowisko i Dostępność, zostały rozdzielone na 28 wybranych projektów, z czego 26 projektów zakontraktowano z listy głównej, a 2 projekty z listy rezerwowej. Jednocześnie nie było wybranych projektów, które odmówiłyby podpisania umowy o dofinansowanie.

Łączna wartość umów podpisanych z projektami wybranymi w ramach I naboru wniosków wynosi 46 028 057,57 euro, z czego dofinansowanie Programu, w tym wkład Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej wynosi 41 416 888,64 euro.

Średnia całkowita wartość projektu wybranego w I naborze wniosków wynosi 1 643 859,20 EUR, natomiast średni wkład Programu to 1 479 174,59 EUR. Najwyższa zakontraktowana wartość projektu wynosi 2 639 023,08 EUR, a najwyższe dofinansowanie Programu wynosi 2 375 120,77 EUR.

Zgodnie z zasadami I naboru wniosków maksymalny wkład Programu do jednego projektu nie mógł przekroczyć 2,5 mln EUR.

Poniżej przedstawiono podział zakontraktowanych środków w ramach I naboru wniosków na każdy Cel Tematyczny:

Cel Tematyczny

Liczba zakontraktowanych projektów

Całkowita wartość zakontraktowanych projektów (euro)

Wkład program przeznaczony na zakontraktowane projekty (euro)

Łącznie

Projekty
z listy głównej

Projekty
z listy rezerwowej

Dziedzictwo

14

12

2

18 231 345,21

16 407 089,69

Środowisko

10

10

0

18 695 649,74

16 818 842,61

Dostępność

4

4

0

9 101 062,62

8 190 956,34

ŁĄCZNIE

28

26

2

46 028 057,57

41 416 888,64

 

Dokumenty do pobrania

Lista wszystkich zakontraktowanych projektów w ramach I naboru wniosków_EN (plik w formacie pdf, rozmiar: 464 KB)

Polityka prywatności

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1